Arhive etichetă: Formularele europene din domeniul asigurarii de sanatate

Asistenta medicala in U.E.

.

asistenta-medic-100x110    Statisticile demonstreaza ca problema sanatatii se situeaza constant pe unul din locurile funtase  in topul intereselor cetatenilor romani  domiciliati in tara sau rezidenti in strainatate, clasindu-se imediat  dupa problema asigurarii veniturilor  si asigurarii locuintei. Asadar, pentru orice cetatean roman, indiferent de tara de domiciliu sau de resedinta, sanatatea este o preocupare majora cu atit mai mult cu cit ea nu se limiteaza numai la nivelul unui singur de individ, ci se extinde la nivelul intregii familii. Viata ne ofera zilnic numeroase exemple din Romania si din strainatate cind boala unui copil sau suferinta unei mame sau a unei sotii afecteaza echilibrul social al intregii familii, generind adeseori tot felul de necazuri, mai mici sau mai mari, incepind cu lipsa de la scoala a copilului si pina la operatii complicate cu drame sfisietoare si morti neasteptate.

Pentru a trata complet problema sanatatii familiale a cetatenilor romani, domiciliati in Romania sau rezidenti intr-o tara U.E. trebuie sa incepem documentarul nostru inca din Romania, din momentul in care se naste orice  cetatean roman, care prin nastere este si cetatean european si astfel, dobindeste dreptul de a primi asistenta medicala in Uniunea Europeana, drept de care va beneficia, in anumite conditii, pina la moarte.

Asistenta medicala a cetatenilor romani in… Romania

Cardul-national-de-sanatate-socinro

In prezent, orice serviciu medical din pachetul de bază pentru cetatenii cu domiciliul in Romania se acorda pe baza Cardului National de Sănătate. Acest  card este singurul instrument de validare şi decontare a serviciilor medicale pentru  toate persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani si garanteaza accesul la un pachet de servicii de baza. Copii pina la 18 ani ( studentii pina la 26) nu au card, dar ei pot beneficia de serviciile medicale pe baza Cardului parintilor.

Astfel, cardul se utilizeaza in momentul acordării serviciilor medicale:

-la consultatiile oferite de medicul de familie;

-la consultatiile oferite de medicul de specialiate;

-la farmacii pentru obtinerea retetelor medicale compensate;

-la internari in spitale sau la internarile ambulatorii.

Asadar, in baza prevederilor legale, toti adultii cu virsta mai mare de 18 ani au dreptul la asistenta medicala care se poate acorda atit pentru ei, cit si pentru copii lor in baza Cardului National de Sănătate.  Pentru a intra insa in posesia cardului exista o conditie de baza:  contributia la sistemul national al asigurarilor  sociale de sanatate.

…………………………………………………………………………………………………………………..

 Asistenta medicala a cetatenilor romani in statele Uniunii Europene

Odata cu cistigarea dreptului la libera circulatie in Uniunea Europeana, cetatenii romani, indiferent de virsta sau sex, petrec mai mult timp in strainatate, fie in calitate de simpli turisti, fie in scopuri profesionale, avind si in primul caz si in cel de-al doilea, sederi de scurta sau lunga durata. Pe durata acestor deplasari s-au întâlnit multe cazuri când cetăţenii români abia ajunşi într-un stat european s-au îmbolnăvit ori au avut accidente care le-au topit urgent toate resursele personaleori i-au impiedicat sa-si continuie activitatea. Aceste situatii extrem de neplacute nu s-au intimplat numai cetatenilor romani, ci tuturor cetatenilor europeni indiferent de nationalitate sau tara de provenienta. Pentru prevenirea si diminuarea problemelor aparute in aceste situatii, Uniunea Europeana  a stabilit un set de reguli si proceduri complexe menite sa respecte principiul de baza care stipuleaza ca „orice persoană din U.E. are dreptul la îngrijiri medicale ambulatorii (fără spitalizare) şi la rambursarea costurilor ocazionate de aceste îngrijiri, conform tarifelor din statul de origine, fără a fi nevoie de autorizarea caselor de sănătate.” 

Astefel, au aparut reguli, proceduri si instrumente diferite atit pentru accesul la ingijiri medicale de scurta durata (mai mici de 6 luni), cit si pentru cele de lunga durata( mai mari de 6 luni)

Asistenta medicala a cetatenilor romani pe timpul sederilor de scurta durata 

Cetatenii romani pot beneficia pe timpul deplasarilor in statele U.E de asistenta medicala in baza instrumentului numit Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (C.E.A.S.S). Acest card înlocuieşte vechile formulare europene E-110, E-111, E-119, E-128 si conferă titularului dreptul la prestaţii medicale de urgenţă în cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Pe baza lui, cetatenii romani isi pot rezolva situatiile medicale de urgenta fără niciun cost individual, fiindcă, de fapt, costul prestaţiei medicale va fi plătit in cele din urma de către sistemul de asigurare din România.
cardul european fata

Cardul se eliberează la cerere,inainte de plecarea din Romania,cu titlu gratuit tuturor persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate si sunt înscrişi la un medic de familie. Aşadar salariaţii, pensionarii, persoanele care sunt autorizate să efectueze activităţi independente, persoanele cu venituri din agricultură şi silvicultură, şomerii, persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului au dreptul la acest card. Există şi alte categorii de persoane care au dreptul la acest card, fără a fi nevoite să facă dovada de asigurat prin documente. Aceste categorii sunt: copii până la 18 ani, studenţii până la 26 de ani, persoanele cu handicap, soţul, soţia şi părinţii aflaţi în îngrijirea unei persoane asigurate, femeile însărcinate sau lăuzele, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii.cardul european dos

În consecinţă, este recomandabil ca toate persoanele serioase încadrate în muncă, toţi adolescenţii incluşi în sistemul de învăţământ, toţi copiii şi bătrânii care doresc să se deplaseze in statele U.E. să se adreseze Casei Judeţene de Sănătate şi, în baza unei cereri simple, completate pe loc, să solicite Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate. Respectiva casă de sănătate va face o verificare simplă a plăţilor anterioare făcute de către angajat şi, în cazul în care acestea sunt plătite la zi va elibera cardul pe care îl trimite prin poştă la adresa solicitantului in timp de 7-10 zile de la solicitare.

 Incepind de la 14 martie 2019, perioada de valabilitate a cardului european de asigurări sociale de sănătate  a fost extinsă la doi ani, faţă de un an cum fusese prevazut in legea valabila anterior acestei date (Legea nr. 95/2006). Aceasta modificare este de fapt o masura de armonizare a legislatiei nationale romanesti cu legislatia Uniunii Europene, deoarece în celelalte state membre U.E sau aparținând Spațiului Economic European sau in Elveția durata de valabilitate a cardului european de asigurări de sănătate este mai mare.

Toate statele membre folosesc acelasi design, care cuprinde simbolul european si contine anumite informatii obligatorii, prezentate intr-un mod standardizat pentru ca CEASS sa poata fi citit, indiferent de limba posesorului. Acest design standard este obligatoriu doar pentru una dintre fetele CEASS. Statele membre U.E. sunt libere sa aleaga design-ul pe care il doresc pentru cealalta parte. Asadar informatiile obligatorii sunt: numele si prenumele asiguratului, codul numeric personal, data de nastere a asiguratului, data de expirare a cardului, codul Organizatiei Internationale Standard al statului care emite cardul, numarul de identificare si acronimul casei de asigurari de sanatate emitente, numarul cardului.

De mentionat, ca unele state europene au  acelasi card, atit pentru asigurarea nationala de sanatate cit si pentru cea europeana. Astfel in Germania cardul are pe fata asigurarea la o casa nationala de sanatate din Germania, iar verso-ul este destinat cardului european. Acest card unic pentru ambele asigurari( nationala si europeana) prezinta mai multe avantaje fiindca cu ajutorul sau, medicul respectiv poate gasi informatii medicale complete despre posesorul de card (grupa de singe, boli preexistente, stadiul lor de tratament, etc) informatii care nu se gasesc pe CEASS emis in Romania. Probabil ca in viitor, guvernatii romani vor lua masuri si pentru eliminarea acestei diferente.

Sunt câteva aspecte de menţionat privind CEASS, întâlnite mai frecvent în procesul de eliberare a acestui document european:

  1. există persoane care nu îl pot obţine fiindcă nu au plătit ultimele 2-3 luni contribuţia la asigurările de sănătate; acestor persoane le recomandăm să plătească din urmă la nivelul salariului minim aceasta contribuţie. ( salariul minim x 5,5%= valoarea contributiei lunare);
  2. cardul este valabil numai 24 luni, în consecinţă planificaţi eliberarea lui cât mai aproape de data plecării din ţară;
  3. există posibilitatea ca în timpul valabilităţii cardului european (24 luni), asiguratul român aflat în Germania să nu mai plătească suma fixă corespunzătoare asigurării în România; de altfel, cei mai mulţi dintre români fac aceasta greşeală; astfel, se poate întâmpla ca atunci când aceşti cetăţeni au o situaţie medicală de urgenţă pe plaiuri străine, respectivul sistem naţional de sănătate sa vă asigure asistenţa  medicală de urgenţă la preţurile occidentale, dar va cere României să facă plata acestor servicii. Statul român le va plăti conform legilor europene, dar dacă va constata că asiguratul român nu şi-a plătit contribuţia pe ultimele 6 luni va imputa această plată cetăţeanului român şi, credeţi-ne, nu este deloc plăcut să plăteşti în România o prestaţie medicala făcută la preţurile din Germania.

Pentru a preîntâmpina asemenea situaţii, cetăţeanului român care nu are loc de muncă şi nu intră în sistemul german de asigurări îi este recomandabil să plătească în continuare în România contribuţia sa la asigurările sociale de sănătate, la nivelul salariului minim. Poate face acest lucru prin împuternicit sau poate face o plată anticipată la plecarea din ţară.

De retinut urmatoarele reguli de baza: 

1.Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecţiuni preexistente deplasării; serviciile medicale acordate in statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislaţia fiecărui stat şi nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare; 

2.Cardul european nu acoperă procedurile de repatriere medicale sau mortuare; pentru repatrierea persoanelor cu situatii medicale grave sau a trupurilor neinsufletite este recomandabila incheierea prealabila a unei asigurari medicale de calatorie. 

3.Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiţionată de prezentarea acestuia.

Asistenta medicala a cetatenilor romani pe timpul sederilor de lunga durata 

Daca deplasarea unui cetatean roman in strainatate depaseste durata de 24 de luni, asistenta medicala pentru acea persoana nu se mai poate acorda  in baza C.E.A.S.S-ului, ci in baza unui card de sanatate national emis de respectiva tara de resedinta. Asadar, prima operatiune care ar trebuie efectuata de catre cetateanul roman relocat intr-o tara europeana este intrarea in sistemul de asigurari sociale de sanatate din noua stat. Conform reglementarilor actuale, aceasta migratie de la un sistem la altul de sanatate se face in baza unui formular european.  Din pacate, foarte putini cetăţeni români ştiu astazi de existenţa formularelor europene. Au trecut vreo 15 ani de când Uniunea Europeană le-a initiat şi aproape 10 ani de când pot fi folosite şi de către cetăţenii români în procesul lor de relocare. Cu toate acestea, formularele europene nu se folosesc din …necunoaştere.

         Formularele europene din domeniul asigurarii de sanatate 

1.Formularul S1 (fost: E 106, E 109, E 120 şi E 121) este un certificat care  atestă dreptul la asistenţă medicală în alta ţară U.E.,  o dovada a faptului ca pina in prezent el a fost asigurat în România. De acest formular pot beneficia pensionarii şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora. Se eliberează de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate din România şi se depune la o casă de asigurări de sănătate din Germania;

2.Formularul S2 (fost E-112) permite accesul la servicii medicale planificate în noul stat de resedinta. Pentru a fi obţinut cetateanul roman va merge la casa de sănătate din România, il va obtine şi atunci când ajunge în noua tara , il va inainta instituţiei competente la care intentioneaza sa se trateze. Astfel, va beneficia de aceleaşi condiţii de îngrijire şi plată ca şi cetăţenii autohtoni.

3.Formularul S3 este un certificat care vă atestă dreptul la asistenţă medicală în fosta ţară în care aţi lucrat. Este util pentru lucrătorii transfrontalieri care nu mai sunt afiliaţi la sistemul de asigurări de sănătate din fosta ţară în care au lucrat, de exemplu pentru cetatenii romani care au lucrat in Franta si s-au stabilit in final in Germania sau pentru cetatenii romani care au muncit in Romania si se stabilesc in Ungaria.

Aceste trei formulare sunt documente portabile, adică cetateanul roman le poate duce  cu el la plecarea din ţară şi le va preda la instituţia din domeniu din noua tara. Dacă totuşi nu a făcut acest lucru la plecare, instituţia din noua tara la care se adreseaza le poate cere direct din România, fiindcă la nivelul Uniunii Europene există o procedură în acest sens.

Sfat practic: 

Problema formularelor europene nu trebuie tratata cu superficialitate! Continuitatea asigurării medicale în sistemul european este obligatorie. Daca un cetatean roman face dovada că a fost asigurat în România va plăti mai puţin continuarea lui in noua tara.

                       Alegeti-va medicul care vi se potriveste!

asig sanatateIn momentul în care un cetăţean român îşi începe activitatea ori s-a mutat într-o tara U.E. va trebui să aleaga cât mai repede un medic de familie. Este una din urgenţele primei luni de locuire într-o ţară străină şi dacă familia cetăţeanului român este numeroasă, problema devine destul de delicată. Ar fi ideal ca o familie cu copii să-şi poată alege un medic de familie care are şi specializarea de pediatrie, ar fi ideal ca o tânară care are de gând să nască în viitorul apropiat să gasească un generalist care este şi ginecolog şi ar fi foarte bine dacă un bărbat care are probleme cu fierea va descoperi un medic de familie care ştie să lecuiasca şi această suferinţă. In practică însa, idealul este greu de atins şi variantele întâlnite în realitatea imediată sunt atât de multe încât, oricât ne-am strădui noi, nu vom reuşi să le enumerăm.  Ce fac însă de obicei  cetăţenii români care se relocheaza într-un stat U.E. ? Cum se rezolvă această problemă de obicei?

Statistica ne spune că romanii care ajung într-o colectivitate străină, îşi întreabă cunoştiinţele apropiate, rudele, prietenii, colegii de muncă dacă cunosc vreun medic roman. Dacă raspunsul este afirmativ, românul se prezintă la medicul recomandat şi, cu ajutorul său, ajunge, în final şi la specialistul de care are nevoie ( dacă are nevoie, bineinteles). Aşadar, trebuie gasit întii generalistul şi apoi specialistul (ginecolog, pediatru, neonatolog, internist, urolog, etc.) In această etapa, nici nu ar trebui să vorbim de criterii de alegere ale medicului personal cum ar fi timpul de asteptare pentru consultaţii, distanţa pâna la cabinet, programul afişat, numarul de pacienţi, fiindcă toate aceste criterii trec pe planul 2, deoarece principiul  de bază care trebuie să primeze în alegerea unui medic este… limba romană.

Medici români sau vorbitori de limbă română se gasesc pe internet fie pe site-urile asociaţiilor româneşti locale, fie pe site-urile caselor de asigurari. Faceţi în aşa fel încât sa obţineţi cât mai curând o adresa, un număr de telefon. In caz ca nu gasiti informatii suficiente la prieteni si cunostiinte, analizati baza noastra de date sau explorati harta de mai jos si alegeti-va cel mai apropiat medic roman de noul dvs domiciliu.

 Medicii romani sau vorbitori de limba romana din GERMANIA  se gasesc aici

Medicii romani sau vorbitori de limba romana din AUSTRIA se gasesc aici.

Medicii, asistentii medicali si farmacistii romani din Belgia, Olanda si Luxemburg se gasesc aici.

Medicii romani sau vorbitori de limba romana din FRANTA  se gasesc aici.

Medicii romani sau vorbitori de limba romana din ELVETIA  se gasesc aici

Legenda:

medici-mare cu chenar
medic mic chenar 10x10Pe Harta europeana a serviciilor romanesti  simbolul folosit pentru categoria de interes „medici. asistenti medicali si farmacisti romani”, este cel din figura alaturata.

SFATURI:

Pentru a observa mai bine adresele pentru medicii romani apasati cu mouse-ul pe iconita ecran [ ] din dreapta sus a hartii si imaginea se va intinde pe intreaga suprafata a display-ului. Centrati apoi Harta cu mouse-ul astfel incit zona care va intereseaza sa fie situata la mijloc si mariti-o apoi cu semnul plus + ( pe care il gasiti in stinga jos). Astfel, veti constata ca simbolurile se departeaza unele de altele si straturile diferitelor categorii de interes se pot observa mai bine. Aceasta operatiune este extrem de necesara fiindca la Bruxelles, Paris, Viena si in alte locuri se inghesuie in acelasi areal zeci de medici.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Asistenta medicala a cetatenilor romani in Germania 

In Germania, de pilda, exista 6 case de asigurari de stat  si vreo 80 de case de asigurari private, fapt care asigura o functionare normala a intregului sistem medical national. Adevarul este ca valoarea sistemului acestui sistem este data de nivelul de contributie a populatiei germane la constituirea fondurilor sale. In prezent, 85% dintre cetatenii germani contribuie la finantarea sistemului asigurarilor de sanatate de stat si 9 la suta la finantarea sistemului de asigurare privat, adica un total de 94 la suta. Cei 6% care lipsesc din totalul de mai sus nu au niciun fel de asigurare de sănătate, fiindca au venituri reduse si primesc ajutor medical prin intermediul asistenţei sociale. Acest ajutor este oferit insa cu masura, cu multa precautie si dupa multe verificari, incercindu-se astfel sa se limiteze  utilizarea excesiva a serviciilor medicale de catre non-contribuabili.

Asadar, teoretic, contributia la sistemul de sanatate german este obligatorie pentru toata lumea.  Statutul celor 6 la suta de necontribuabili nu ne prea intereseaza fiindca ei, de obicei, nu sunt… romani.  Cetatenilor romani ajunsi in Germania li se aplica regula de baza:  “Orice persoana care obtine un venit in Germania, indiferent de sex, nationalitate sau ocupatie, fie ca este angajat sau angajator, mic sau mare intreprinzator trebuie sa-si plateasca contributia personala la sistem.”

Mai multe informatii despre sistemul de asigurari german si raspunsuri la intrebari gasiti aici.